مدیر آموزش دوره های کوتاه مدت

تعداد بازدید:۸۷۹

 

مدیر  آموزش دوره های کوتاه مدت :  جناب آقای دکتر علی کاظمی

دکترای مهندسی برق - کنترل