فرم اعلام فعالیتهای پژوهشی جهت محاسبه گرنت

تعداد بازدید:۵۲۶

جهت محاسبه اعتبار گرنت، فرم زیر را تکمیل نموده به همراه مستندات لازم از طریق اتوماسیون اداری به حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال فرمایید.

 

فرم اعلام فعالیتهای پژوهشی جهت محاسبه گرنت