معرفی مرکز نشر

تعداد بازدید:۴۴۹۳

معرفی مرکزنشر


مقدمه
مرکز نشر به منظور ایجاد بستر مناسب برای ترغیب اعضای هیئت علمی و دانش‌پژوهان در جهت ارتقاء و رونق انتشارات و اشاعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی محققان برای رشد علمی و سربلندی دانشگاه تشکیل شده است و تاکنون تعداد زیادی کتاب در رشته‌های فنی‌ومهندسی  منتشر کرده است. این مرکز فعالیت خود را از سال 1389 بطور مستقل با نام دانشگاه تفرش آغاز نموده است.فرایند ارزیابی و چاپ آثار علمی از طریق پذیرش اثر، داوری، ویراستاری علمی و ادبی، صفحه‌آرایی، لیتوگرافی، چاپ و در نهایت توزیع به انضمام اختصاص امتیاز آثار چاپ شده اعضاء هیئت علمی به عهده این مرکز می‌باشد.انتشار مجلات با درجه علمی – پژوهشی در دستورکاراین مرکز قرار دارد.

 

اهداف
از اهداف مرکز چاپ و انتشارات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:


1. اخذ مجوز علمی- پژوهشی در حوزه‌های علوم‌پایه، و فنی مهندسی                                                                                                                 

2. ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور ثبت کلیه فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های شورای چاپ و نشر؛

3. مکانیزه کردن روند دریافت و داوری مقالات در مجلات علمی پژوهشی؛


4. انتقال کامل دبیرخانه مجلات علمی پژوهشی به مرکز نشر؛


5. مکانیزه کردن فرایند فروش و پخش کتب منتشره توسط دانشگاه؛


6. حمایت از کتب با ارزش علمی و تحقیقاتی ؛


7. تدوین ضوابط راه‌اندازی مجلات تخصصی در دانشگاه؛