افراد و مسئولیت ها

تعداد بازدید:۵۱۵۸

دکتر محمدعلی مهرپویا: سرپرست حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری

دکتری ریاضی

Email: mehrpouya@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/mehrpouya/fa

Tel: 086 - 36241237, 086 - 36241601

حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه تفرش با برنامه‌ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری، ایجاد ساختارهای پژوهشی مناسب، توسعه و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی، حفظ و ارتقای جایگاه مرجعیت دانش ملی و ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های داخلی، توسعه ارتباطات و فعالیت‌های صنعتی، گسترش و اشاعۀ فرهنگ پژوهش، ارائۀ دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و فناوری، گسترش ارتباط دانشگاه با مراکز تحقیقاتی، نهادها و سازمان‏های اجرایی جهت شناخت مسائل، مشکلات و پاسخ‏گویی به نیازهای جامعه و حمایت از مخترعین و مکتشفین تمام همت خود را به کار گرفته است. این حوزه شامل مدیریت‌های ذیل می‌باشد:

دکتر حسین حیدری کلهرودی: مدیر پژوهش و فناوری

دکتری مهندسی مکانیک

Email: heidary@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/heidary/fa

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر محمدرضا میوه: رییس اداره ارتباط با صنعت

دکتری مهندسی برق

Email: miveh@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/miveh/fa

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر سجاد صدر: رییس مرکز رایانه و انفورماتیک

دکتری مهندسی برق

Email: sadr@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/sadr/fa

Tel: 086 - 36241299, 086 - 36241600

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر آریا عقیلی آشتیانی: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

دکتری مهندسی برق

Email: arya.aghili@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/aghili/fa

Tel: 086 - 36241338

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر الهام رجبی: مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

دکتری مهندسی عمران

Email: rajabi@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/rajabi/fa

Tel: 086 - 36228529

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر محمد حامد حکمت: رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتری مهندسی مکانیک

Email: hekmat@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/hekmat/fa

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

دکتر امیر قلعه : مدیر روابط بین الملل

دکتری فیزیک

امیر قلعه

Email: ghalee@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/ghalee/fa

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها

 

حسین حاج محمدی: کارشناس مسئول و عامل مالی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری

Tel: 086 - 36241601

شرح وظایف و مسئولیت ها