مدیر پژوهش

نام : سهیل واشقانی 

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکترای فیزیک 

محل اخذ مدرک : انگلستان 

رایانامه : sofarahani@yahoo.com

تاریخ شروع به کار : 01 / 07 / 1390

سال تولد : 1354  محل تولد : تهران

-        دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.

-        انجام کلیه امور مربوط به قراردادهای تحقیقاتی و آموزشی بین دانشگاه و موسسات طرف قرارداد بخش صنایع.

-    انجام بررسی‏های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص‏ها ومعیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی.

-        بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظرکیفیت و هزینه‏ های پیش‏بینی شده.

-        تهیه و تنظیم و جمع‏آوری آمار و اطلاعات پروژه‏های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.

-        انجام امور مربوط به پروژه‏ ها.

-        انجام بررسی‏های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه‏ های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.

-        ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشگاه وتتهیه گزارش سالانه.

-        تهیه و تنظیم برنامه‏ های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.

-        بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی باتوجه به برنامههای تعیینشده.

-        برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی.

-        برقرار ارتباط با اساتید و صاحبنظرات و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاهها.

-        برگزاری نشستها، گردهماییهای تخصصی و کارگاهههای آموزشی به منظور تبادلنظر، ارائه یافتههای پژوهشی و تبادل تجربیات و افزایش دانش درخصوص راهبری بهتر انجمنهای علمی.

سایر وظایف مرتبط محوله توسط معاونت مربوطه.