گزارش عملکرد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی در شش سال گذشته

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۵۱۳۳ رویدادها
تعداد بازدید:۳۹

گزارش عملکرد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی در شش سال گذشته ارسالی وزیر محترم عتف به ریاست محترم جمهوری را از اینجا دانلود کنید.


نظر شما :