فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه تفرش در شرکت برق منطقه ای باختر

۱۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۰ کد : ۵۰۰۱ رویدادها
تعداد بازدید:۹۶

به منظور استفاده از ظرفیت و توان علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی و تقویت ارتباط آنها با شرکت برق منطقه ای باختر و همچنین افزایش شناخت ایشان از صنعت برق و مشکلات اساسی آن، شرکت سهامی برق باختر در نظر دارد امکان برگزاری دوره های فرصت های مطالعاتی را در زمینه های فنی و مهندسی، اقتصادی، اجتماعی و ... ایجاد نماید. لذا اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه که دارای تخصص در حوزه های عملیاتی این شرکت بوده و علاقه مند به انجام فرصت های مطالعاتی می باشند به دفتر مدیریت پژوهشی مراجعه نمایند.


نظر شما :