|
|
|
شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶   

 

مدیر مرکز رشد و واحد های فناور : جناب آقای دکتر عبدالهی فرد 

دکترای مهندسی برق - الکترونیک

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.